Рус. Тоҷ.
    Ассотсиатсия Ахбор Фаъолият Бюрои таърихҳои кредитӣ Лизинг Интишорот Робита  
ОИННОМАИ Ассотсатсияи Банкҳои Тоҷикистон

Тасдиқ шудааст
Дар Маҷлиси умумии муассисони "Ассотсиатсияи бонкҳои Тоҷикистон"

ОИННОМА
"АССОТСИАТСИЯИ БОНКҲОИ ТОҶИКИСТОН"

ФАСЛИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМИ


1.1.Ассотсиатсияи бонкҳои Тоҷикистон ташкилоти ғайри давлати, ғайритичоратӣ буда, дар асоси иттиҳоди ихтиёрӣ аз тарафи бонкҳои тиҷоратӣ, ташкилотхои кредитии (карздиҳии) Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин бонкҳои хориҷӣ, ки воҳиди махсуси дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон вокеъ гардида доранд (минбаъд "Аъзоён" номида мешаванд) ташкил шуда, Оинномаи Ассотсиатсияро эътироф менамоянд, бо мақсади мусоидат намудан ба инкишофи низоми (системаи) бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин барои мутобиқати фаъолият пешниҳод ва ҳимояи манфиатҳои аъзоёни Ассотсиатсия ташкил шудааст.
1.2. Ассосиятсия мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсӣ хуқукӣ мебошад, дороӣ амволи махсус буда, баланси мустақил дорад, метавонад аз номи худ шартнома бандад, хуқуқхои молумулкӣ ва ғайри молумулкӣ ба даст орад ва уҳдадорӣ гирад, дар мақомотҳои суди даъвогар ва ҷавобгар бошад. (давомаш....)


 
Истиноди муфид
Юрисконсульт Online